W dniu 16.03.2011r. w sali nr 8 o godz.1600 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów kl. VI w sprawie sprawdzianu klas VI.


Dyrektor Szkoły
mgr Alina Zimna