Poniedziałek

 • Rozmowy na temat realizacji tematu tygodnia
 • Gry i zabawy świetlicowe
 • Praca z książką – konkursy, zgadywanki, krzyżówki
 • Indywidualne odrabianie prac domowych

Wtorek

 • Zabawy i  gry ruchowe ze śpiewem
 • Indywidualne odrabianie prac domowych
 • Zajęcia tematyczne, pogadanki
 • Gry stolikowe i towarzyskie

Środa

 • Spotkanie z bajką – projekcja filmów dla dzieci, wykorzystanie lektur dla klas I-III
 • Zabawy i gry świetlicowe lub na powietrzu
 • Indywidualne odrabianie prac domowych

Czwartek

 • Zajęcia plastyczne i praktyczno-techniczne
 • Wystawa prac dzieci, dekoracja świetlicy
 • Gry i zabawy muzyczno-ruchowe
 • Indywidualne odrabianie prac domowych

Piątek

 • Spacery, wycieczki
 • Przygotowania do konkursów w ramach Turnieju świetlic – zabawy w inscenizacje
 • Indywidualne odrabianie prac domowych