Dnia 27 kwietnia dzieci z klasy I i z grupy przedszkolnej ,,Pszczółki” z Przedszkola nr 14 w Koninie współzawodniczyły w Turnieju Ekologicznym. Zmagania uczestników obserwowali i oceniali zaproszeni goście z MODN: p. Beata Szymczak, p. Dorota Szewczyk-Bąkowska, p. Urszula Szymańska. Dzieci wykazały się dużą wiedzą o środowisku przyrodniczy w którym żyją. Zwyciężyła grupa przedszkolna. Turniej zakończył się wręczeniem przez organizatorów wszystkim uczestnikom upominków oraz wspólnym – zdrowym poczęstunkiem.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie.