TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁDZIECI
                                   zaprasza
wszystkich chętnych uczniów do korzystania z oferty programowej Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy Szkole Podstawowej nr 11

   Oferujemy:

  • pomoc w nauce,
  • zagospodarowanie czasu wolnego:

– udział w imprezach integracyjnych o zasięgu lokalnym,
– rozwijanie zainteresowań,
imprezy kulturalno – rekreacyjne,
dostęp do Internetu.

      Przyjdź, czekamy na Ciebie!!!

GODZINY PRACY OGNISKA TPD
LISTOPAD
2013

 PONIEDZIAŁEK -12.30-16.30
ŚRODA-12.30-16.30
PIĄTEK -12.30-16.30

 {phocagallery view=category|categoryid=385|imageid=5098|float=left|pluginlink=1}Śniadanie wielknocne w TPD

We wtorek 26 marca 2013 roku  w działającym od niedawna Środowiskowym Ognisku Wychowawczym nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci miało miejsce miłe spotkanie.  W spotkaniu tym wzięli udział podopieczni Ogniska, wychowawcy. Miło nam było gościć panią Krystynę Chowańską prezes konińskiego oddziału TPD. Pomimo popołudniowej pory (spotkanie odbyło się w godzinach funkcjonowania) tradycyjne wielkanocne potrawy cieszyły się dużym powodzeniem. Apetytowi sprzyjała przemiła atmosfera i piękne świąteczne dekoracje wykonane przez dzieci. W zorganizowaniu śniadania pomogły nam mamy pani Marzena Rumin, pani Magdalena Wawrzyniak oraz pani Katarzyna Nowak. Serdecznie dziękujemy.

{phocagallery view=category|categoryid=380|imageid=5026|float=left|pluginlink=1}Pyszna galaretka z bitą śmietaną to zsługa naszych dzieci, które pod nadzorem pani Marleny Bartosik przygotowały dla wszystkich uczestników ogniska. Radość z przygotowania była ogromna. Wszystkim smakowała a wielu pytało o dokładkę. Co pysznego przygotują młodzi kucharze następnym razem?. Szczegóły już wkrótce.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma już ponad 90 lat – początek jego działalności sięga roku 1919. Towarzystwo było i jest orędownikiem wszechstronnego rozwoju dzieci, wychowania ich na ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną, uspołecznionych, gospodarnych, pracowitych, tolerancyjnych, dobrze przygotowanych do życia w rodzinie i demokratycznym społeczeństwie. Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:

• tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

• przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,

• ochrona dzieci przed patologią,

• inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,

• zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną,

• wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,

• upowszechnianie i ochrona praw człowieka,

• łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.

ludki_resize