Terminarz spotkań i konsultacji z rodzicami oraz dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 
Konsultacje indywidualne rodzica z nauczycielem Odbywają się za pomocą:
  • telefonu,
  • poczty elektronicznej,
  • e-dziennika.
Jeżeli sytuacja wymaga pilnego kontaktu rodzica z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem lub nauczycielem uczącym dziecko wówczas rodzic zgłasza taką potrzebę telefonicznie do sekretariatu szkoły. Sekretarz przekazuje sprawę do pedagoga szkoły, który organizuje spotkanie zainteresowanych osób. Rodzic może przyjść do szkoły na umówione spotkanie zachowując wszystkie zasady higieniczne obowiązujące w szkole w czasie pandemii.