SZKOLNY KONKURS MOJA MAŁA OJCZYZNA-  Poznaję historię mojego regionu

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26.11.2013 ROKU

 • Kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania.
 • Pogłębienie wiedzy o wybitnych Polakach związanych z osiedlem i regionem.
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej z zachowaniem postaw tolerancji dla innych narodowości i religii.
 • Poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu.

II Uczestnicy:

Uczniowie klas I – III, Uczniowie klas IV – VI

III Forma:

Praca plastyczna – klasy I – III ( wykonanie albumów, folderów, makiet, zawierających historię regionu, opis zabytków, wybitne postacie historyczne, ciekawostki, najważniejsze wydarzenia, wybitni mieszkańcy, wskazanie z czego słynie miejscowość, region, położenie geograficzne itp.). Liczy się pomysłowość, estetyka, zgodność z tematem.

Test – wyboru klasy IV – VI – wiedza dotycząca regionu.

IV Literatura Konkursowa:

 • Kroniki Szkoły Podstawowej nr11 w Koninie,
 • Historia Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Koninie – strona internetowa: www.swteresa.konin.pl
 • Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr11 w Koninie: www.sp11.konin.pl
 • Własne obserwacje swojego miejsca zamieszkania

 

V Nagrody:

 

Klasy I – III – nagroda niespodzianka

 

Klasy IV – VI

 • Punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie i zdobyte miejsce zgodnie
  z Regulaminem Oceny z Zachowania.
 • Oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotu: Historia i społeczeństwo – I miejsce – ocena celująca, II i III – ocena bardzo dobra

 

Organizatorzy: A. Czechowska, M. Zielińska