konkurs literacki

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie
 2. Cele konkursu:
  • wyszukiwanie i rozwijanie talentów literackich uczniów,
  • twórcze aktywizowanie dzieci i młodzieży,
  • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
  • poszerzanie wiadomości z zakresu teorii literatury.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie.
 4. Zasady uczestnictwa:
 5. Zadaniem uczestników jest napisanie krótkiego opowiadania w jednej z proponowanych niżej konwencji:
 •  „Książka to dopiero początek” – opowiadanie,  którego akcja rozgrywa się w świecie mojej ulubionej książki,
 • Opowiadanie “z dreszczykiem”, którego bohaterowie muszą rozwiązać jakąś tajemniczą zagadkę, wygrać z siłami zła lub rozwikłać niebezpieczny problem.
 • Opowiadanie fantasy lub science –fiction na temat zaproponowany przez uczestnika.
  ZASADY PRACY:
 • opowiadanie powinno być napisane prozą lub wierszem,
 • objętość utworu powinna wynosić min. 1 stronę formatu A4, maks. 4 strony formatu A4,
 • opowiadanie  musi być napisane na komputerze,
 • treść opowiadania nie może zawierać wulgarnych lub obraźliwych treści,
 • praca musi być samodzielna, nie może zawierać fragmentów skopiowanych z Internetu, książek, opracowań.5. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r.
 • Prace należy przesyłać przez aplikację Teams, jako załącznik w wiadomości prywatnej do pani Agnieszka Łachacz.
 • Prace będzie oceniało jury w składzie: p. Małgorzata Radke (nauczycielka języka polskiego w kl. IV, VI a i b, VIII) i p. Agnieszka Łachacz (nauczycielka języka polskiego w kl. V i VII)
 • Kryteria oceny prac – Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność ujęcia tematu; poprawność i bogactwo języka;  ortografię i interpunkcję; kompozycję opowiadania.
 • Postanowienia końcowe:
 • nadesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie internetowej szkoły organizatora,
 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celach promocyjnych i edukacyjnych,
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu,
 • o zmianach osoby zainteresowane zostaną poinformowane,
 • prace niesamodzielne lub zawierające treści wulgarne czy obraźliwe ulegają natychmiastowej dyskwalifikacji.

6. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udzielą organizatorki: pani Agnieszka Łachacz oraz pani Małgorzata Radke