Co to jest SKO?

Od września 2012r. nasza szkoła weźmie udział w programie ,,Szkolne Kasy Oszczędności”, którego celem jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie nawyku świadomego oszczędzania, a zwłaszcza: 

– szerzenie wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem,

– wyzwolenie inicjatywy ii pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów,

– zgromadzenie jak największej liczby uczniów w programie ,,SKO’’

– przygotowanie do korzystania z usług PKO Banku Polskiego S.A.

15 czerwca 2012r. odwiedził naszą szkołę p. Robert Meller – przedstawiciel PKOBP w Koninie | i koordynator programu SKO. Spotkał się  z grupą uczniów kl. I-III, którym przedstawił sposób nowej formy oszczędzania – prowadzenie książeczek SKO przez Internet. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały prezentację historii pieniądza i sposobów gromadzenia oszczędności w nowoczesny sposób.

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń zachęca najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Obecnie to unikalne rozwiązanie w skali Europy i świata, dostosowane do potrzeb polskich uczniów.

Dzięki udziale w programie uczniowie:

  • nauczą się zarządzania finansami osobistymi
  • wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania
  • zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
  • nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

Nowe SKO to:

Aktualnie w programie Szkolnych Kas Oszczędności uczestniczy blisko 2000 szkół z całego kraju. W SKO oszczędza obecnie ok. 150 tysięcy dzieci, a oferta edukacyjna dociera do ponad 400 tysięcy uczniów. SKO jest aktywnie rozwijającym się programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Co roku, jego uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i zmierzyć się w konkursach organizowanych przez PKO Bank Polski, których celem jest wyróżnienie szkół/uczniów i nauczycieli, którzy aktywnie popularyzują idee związane z oszczędzaniem.

W ramach SKO funkcjonują serwisy internetowe skierowane do dzieci i nauczycieli:

  • serwis bankowości internetowej sko.pkobp.pl – pierwszy w Polsce serwis bankowości internetowej dla dzieci poniżej 13 roku życia
  • szkolneblogi.pl – platforma blogowa skupiająca szkoły uczestniczące w projekcie SKO
  • YouTube.com – kanał wideo programu SKO

Lista działań podjętych przez SKO, których celem jest popularyzacja i świadomość wiedzy związanej z oszczędzaniem ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z PKO BP (działania edukacyjne dotyczące m. in. Przedsiębiorczości, ekologii oraz popularyzacji SKO) obejmuje:

– Przystąpienie szkoły do konkursu dla SKO oraz opiekunów SKO.

– Prowadzenie tablicy informacyjnej na korytarzu szkoły.

– Przyjęcie nowych członków SKO.

– Lekcje dotyczące popularyzacji wiedzy bankowej i oszczędzania

– Udział w konkursach plastycznych ogłaszanych przez „Brawo Bank” oraz organizowanych przez SKO.

– Nagradzanie gadżetami od PKO  członków SKO za udział w konkursach.

– Zachęcanie do korzystania z serwisu internetowego SKO oraz iPKO.

– Prowadzenie międzyklasowego i indywidualnego konkursu oszczędzania.

– Zachęcanie do czytania „Brawo Bank”.

– Przygotowanie apelu poświęconego oszczędzaniu .

– Nagrodzenie uczniów, którzy najczęściej dokonywali wpłat na książeczkę SKO.

Więcej: www.sko.pkobp.pl  -oraz u szkolnych koordynatorów pani M. Kaczorowskiej i M. Gostyńskiej Rodzicu przeczytaj, zastanów się wspólne z dzieckiem i skorzystaj z powyższej oferty.   

Opr. i zdj. M. Maćkowiak

5_resize  2_resize  6_resize