„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Seneka

 

Szkoła demokracji – szkoła samorządności – program pilotażowy

 

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu pilotażowego Szkoła demokracji – szkoła samorządności, realizowanego w partnerstwie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Nowe trendy społeczne, pogłębianie współzależności, dynamiczny rozwój społeczności lokalnych i zmiany zachodzące w skali globalnej powodują coraz większe zapotrzebowanie na kształtowanie u młodych ludzi umiejętności życia i działania w zmieniającym się otoczeniu.

W programie uczestniczy cała rada pedagogiczna, wspierana przez eksperta, który towarzyszy jej od etapu diagnozy aż do ewaluacji.Duże korzyści przynosi włączenie do przedsięwzięcia rodziców, władz samorządowych oraz innych przedstawicieli społeczności lokalnych. Celem programu jest nie tylko indywidualne doskonalenie nauczycieli, lecz przede wszystkim stworzenie demokratycznej kultury szkoły poprzez budowanie kompetencji zespołowych oraz wspólne, usystematyzowane i konsekwentne wprowadzanie nauczania opartego na uczestnictwie wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacyjny.

 

Mając na uwadze to, że zdolność do współżycia w ramach demokracji nie jest wrodzona. Wiedzę, umiejętności i wartości stanowiącewarunek konieczny życia w środowisku demokratycznym należy kształtować i rozwijać całyczas. Można wprawdzie dzieci przysposobić do rozumienia kluczowych dla demokracji i praw człowiekapojęć, ale
w tradycyjny sposób trudno nauczyć je takich wartości, jak godność, tolerancja i szacunekdla innych. Podobnie jest w przypadku umiejętności współpracy, krytycznego myślenia
i poszanowania praw innych. Te wartości i umiejętności trzeba kształtować poprzez doświadczenie i praktykę, poprzezżycie w środowisku demokratycznym już od najmłodszych lat. To właśnie jest przedmiotem naszych działań na rzecz praw człowieka.

 

Koordynator programu: A. Czechowska