W tym roku Dzień Kobiet obchodzić zdalnie będą klasy IV-VIII. Hasło tegorocznego święta brzmi: “Z koroną będziesz pod ochroną”. Dziewczyny, które w poniedziałek będą miały głowy ozdobione koronami, diademami lub opaskami i oczywiście włączone kamerki, nie będą “odpytywane”.

Wspaniałego DNIA KOBIET życzy SU SP 11 😉