Grafika przedstawia napis Światowy Dzień Zdrowia psychicznego

Szanowni Państwo,  

W dniu 10 października obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ustanawiany  on został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. 

Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miały określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stają się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz. Zaburzenia psychiczne wpływają na pogorszenie funkcjonowania w pracy, zagrażają rodzinie, wielokrotnie są przyczyną samobójstw. Obecnie WHO szacuje, że zaburzenia psychiczne dotyczą już co piątej osoby na świecie.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami przygotowanymi przez Oddział Profilaktyki Zdrowotnej WSSE w Bydgoszczy, udostępnionymi na stronie:

www.gov.pl/web/psse-bydgoszcz/swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego

Z poważaniem 

 Zespół ds. profilaktyczno-wychowawczych i promocji zdrowia