Fotografa przedstawia kolaż zdjęć ukazujących aktywność fizyczną uczniów ćwiczących jogę.

W dniu 10 października obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.  Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stają się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, długotrwałym brakiem wypoczynku, przewlekłym stresem, który skutkuje pojawieniem się nerwic i innych zaburzeń lękowych. Dlatego społeczność SP 11 w Koninie w dniach 11-12 październik aktywnie włączyła się w działania edukacyjne, które promowały zdrowie psychiczne oraz uświadamiały jego wpływ na życie człowieka. Rodzice, uczniowie i nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne oraz broszury informacyjne, z którym można się dowiedzieć „Jak, w razie potrzeby otrzymać wsparcie i pomoc”. Uczniowie z klas 4-8 w ramach zajęć wychowania fizycznego poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne (prezentacje, prelekcje, warsztaty, debatę), poszukiwali wspólnie odpowiedzi na pytanie: „Kiedy stres może być przyjacielem lub wrogiem?” oraz „Jak radzić sobie ze stresem?”.  W czasie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się , czym jest stres i jakie są jego rodzaje oraz do jakich negatywnych zachowań może doprowadzić brak umiejętności radzenia sobie ze stresem. Każdy uczeń miał okazje nauczyć się, w jaki sposób można poradzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. Nie zabrakło również ćwiczeń relaksacyjnych, oddechowych i ćwiczeń z elementami jogi. 

Działania przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego, p. Dariusz Rachubiński

fotografia przedstawia kolaż na którym są uczniowie podczas lekcji wychowania fizycznego biorących udział w prelekcji o stresie.
Fotografia przedstawia kolaż na którym są uczniowie podczas lekcji wychowania fizycznego biorących udział w relaksacji.