W naszej szkole Światowy Dzień Serca będziemy obchodzić  we wtorek 27. 09. 2016r.

Zapraszamy chętnych rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów do skorzystania  z pomiarów ciśnienia na dolnym korytarzu podczas każdej przerwy. Osoby, które dokonają pomiarów otrzymają ulotki informujące o tym, jakie ciśnienie krwi jest prawidłowe, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie w domu, kilka wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia oraz  informację na temat: co robić, aby serce było jak najdłużej zdrowe.