Kolaż przedstawia uczniów siedzących podczas lekcji wychowania fizycznego.

W dniach 27-29.09.2021r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie odbywały się obchody Światowego Dnia Serca. Działania skupione wokół serca podzielone były na III etapy dostosowane do poszczególnego poziomu edukacyjnego i sukcesywnie następowały po sobie dzień po dniu. Wprowadzeniem była gazetka przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Z ogromnym zainteresowaniem i ciekawością uczniowie klas I – VIII przyglądali się kolejnym działaniom, ale też chętnie brali w nich udział. 

Dzieci klas I-III wysłuchały prelekcji pt. „Jak zachować zdrowe serce?”,, a także przystąpiły do wykonania pracy plastycznej dowolną techniką, pod tym samym tytułem. Młodzież z klas IV-VIII miała możliwość wzięcia udziału w prelekcji o sercu przygotowanej przez p. Dariusza Rachubińskiego podczas zajęć wychowania fizycznego, a także przez p. Marzenę Federowicz. W czasie prelekcji każdy uczestnik nie tylko nabył wiedzę w zakresie zdrowego stylu życia i jego znaczenia w utrzymaniu zdrowego serca, ale również poprzez działania praktyczne nauczył się, jakie czynności należy zastosować u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustania czynności serca z utratą świadomości i bezdechem, czyli jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Dodatkowo w ramach zajęć wychowania fizycznego przygotowany został turniej pt.; „Zabawa z sercem w tle”, w którym wykonywanym aktywnościom fizycznym towarzyszyły pytania dotyczące dbałości o zdrowe serce. 

Społeczność szkolna chętnie włączyła się w powyższe działania. Dziękujemy im za to z całego SERCA.
Organizatorami akcji byli nauczyciele: p. J. Olejnik, p. D. Rachubiński, p. E. Broniszewska oraz p. S. Kamińska.

Fotografia przedstawia prace plastyczne uczniów wykonane z okazji Światowego Dnia Serca.
Kolaż przestawia uczniów klasy czwartej wykonujących resuscytację krążeniowo-oddechową.
Kolaż przestawia uczniów klasy czwartej wykonujących resuscytację krążeniowo-oddechową.
Kolaż przestawia uczniów aktywnych fizycznie podczas turnieju.
Kolaż przestawia uczniów podczas aktywności fizycznej podczas turnieju.
Kolaż przestawia uczniów siedzących i słuchających prelekcji o zdrowym sercu.