W związku z obchodami „Światowego Dnia Rzucania Palenia” uczniowie z klas 4-8 czynnie włączyli się do Ogólnopolskiej Akcji „Rzuć Palenie Razem z Nami ”. Celem akcji była realizacja zaplanowanych w środowisku szkolnym i lokalnym zadań, które zachęcać będą do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, promowania zdrowego stylu życia, bez nałogów, bez papierosów, czy też życia w czystym, pozbawionym dymu tytoniowego powietrza. W naszej szkole w dniach 19-20 listopad 2020 na lekcjach wychowania fizycznego przeprowadzone zostały różne formy działań edukacyjnych. W ramach akcji:

  1. Uczniowie z klas 4-6 na zajęciach wychowania fizycznego wykonywali w dowolnej technice „laurkę zachęcającą palaczy do rzucenia palenia”.
  2. Zorganizowane były również inne działania edukacyjne dla uczniów: prezentacje tematyczne i multimedialne (chętni uczniowie z klas 7-8 przygotowali prezentacje tematyczne i multimedialne), ćwiczenia fizyczne promujące zdrowy styl życia. Odbyła się również debata, dyskusja na temat szkodliwości palenia papierosów. Powyższe działania zrealizowane zostały w formie edukacji zdalnej online na platformie Microsoft Office 365 w aplikacji TEAMS. Uczniowie korzystali z TIK podczas zajęć. Opr. i organizacja: Dariusz Rachubiński.