Fotografia przedstawia uczniów podczas tworzenia broszurek dotyczących szkodliwości papierosów.

     W związku z obchodami  „Światowego Dnia Rzucania Palenia” uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11, im. Floriana Marciniaka w Koninie włączyli się czynnie do Ogólnopolskiej Akcji „Rzuć Palenie Razem z Nami ”. Dla uczniów zostały zaplanowane działania edukacyjne, których celem było promowanie zdrowia, skuteczne przekonywanie dzieci i młodzieży do życia bez nałogów, bez papierosów i e-papierosów, czy też życia 
w czystym, pozbawionym dymu tytoniowego powietrzu. Utrzymanie organizmu, a zwłaszcza płuc w dobrym zdrowiu jest kluczową sprawą szczególnie w dzisiejszych czasach, w których zanieczyszczenie powietrza jest na bardzo wysokim poziomie. Rzucenie palenia przez osoby palące i nierozpoczynanie palenia przez niepalących, to najlepsze, co możemy zrobić dla swojego organizmu i naszego środowiska. W dniach 17-18 listopad na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie z klas 4-5 wykonywali  w dowolnej technice laurkę zachęcającą palaczy do rzucenia palenia lub  plakaty antynikotynowe. Zorganizowane były również inne działania edukacyjne dla uczniów: prezentacje tematyczne i multimedialne, ćwiczenia fizyczne promujące zdrowy styl życia. Odbyła się również debata, prelekcja na temat szkodliwości palenia papierosów. 

Opr. i organizacja: Dariusz Rachubiński, Joanna Olejnik

Kolaż przedstawia uczniów trzymających laurki promujące rzucanie palenia oraz powieszone prace na gazetce szkolnej
Fotografia przedstawia uczniów podczas tworzenia laurek z hasłem "Rzuć palenie".