W związku z obchodami „Światowego Dnia bez Tytoniu” 31 maja 2021 roku uczniowie z klas 4-8 uczestniczyli w działaniach edukacyjnych. Na zajęciach wychowania fizycznego wszyscy uczestniczyli w pogadankach i warsztatach oraz obejrzeli prezentację na temat szkodliwości palenia tytoniu w kontekście zdrowego stylu życia wolnego od nikotyny. Głównym celem tych działań było: podnoszenie świadomości o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, praktykach biznesowych firm tytoniowych oraz działaniach WHO w walce z epidemią tytoniu. Każdy uczeń dowiedział się co to są e-papierosy i jak działają, jakie są konsekwencje zdrowotne wynikające z używania tytoniu. Uczniowie uczestniczyli w sytuacjach wyobrażonych, odgrywając określone role wspólnie z nauczycielem w celu kształtowania zachowań asertywnych. Święto było dobrą okazją, by wszyscy wspólnie mogli się zastanowić, jak poprawić swoje zdrowie. Każdy chętny uczeń mógł zabrać ulotkę na temat szkodliwości palenia i wręczyć ją osobom, które palą papierosy w jego najbliższym środowisku.

Opr. i zdj. D. Rachubiński