Światowy Dzień AIDS, corocznie obchodzony jest 1 grudnia, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 r. W związku z obchodami Światowego Dnia AIDS w dniach 30 listopad – 1 grudzień 2020r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w działaniach edukacyjno-zdrowotnych w formie pogadanek, prelekcji i dyskusji. W tych dniach każdy uczeń podczas lekcji miał czerwoną kokardkę lub wstążkę. Jest to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie zapoznali się z prezentację tematyczną, której treści edukacyjne dostarczyły podstawowych informacji na temat AIDS. Młodzież z klas 7 – 8 zapoznała się również z broszurą dotyczącą poważnego problemu zdrowotnego związanego z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową. Omówione zostały ważne kwestie dotyczące „zdrowia”. Powyższe działania zrealizowane zostały w formie edukacji zdalnej online na platformie Microsoft Office 365 w aplikacji TEAMS. Uczniowie korzystali z TIK podczas zajęć. Opr. i organizacja: Dariusz Rachubiński – nauczyciel wychowania fizycznego