Dnia 28 maja 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie ze Społecznym Rzecznikiem Praw Dziecka  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie panią Marzanną Przybyłowską. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy IV, V oraz VI.  Zwrócono uwagę na to,  że  życie człowieka jest najwyższą wartością i każdy  chce żyć jak najpiękniej. Natomiast łamanie  praw człowieka powoduje smutek i żal. W każdym przypadku, kiedy łamane są  nasze prawa nie możemy być bierni, musimy szukać pomocy. Pani Marzanna opowiadała uczniom jak wygląda praca rzecznika, jakie funkcje spełnia i z jakimi trudnościami borykają się pracownicy.  Mówiła  również o zagrożeniach wynikających z użytkowania środków psychoaktywnych. Uczniowie zadawali liczne pytania, niejednokrotnie bardzo trudne.  Spotkanie było nowym doświadczeniem, wzbogaciło wiedzę dzieci jak należy chronić siebie. Odbyło się  ono w ramach realizacji programu – Szkoła demokracji, szkoła samorządności.
Opracowanie i zdjęcia: A. Czechowska

rzecznik3 rzecznik4