Zdjęcie uczniów siedzących w ławkach podczas obrad samorządu uczniowskiego

W dniu 15 września 2021 roku odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Samorządu Uczniowskiego.

Podczas zebrania został oficjalnie przedstawiony zarząd SU oraz omówiono propozycję planu pracy na rok szkolny 2021/2022.

Następnie opracowano pomysły kolejnych akcji, jakie będą miały miejsce w bieżącym roku szkolnym.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. 

Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwali opiekunowie SU: pani Sylwia Kamińska i pani Joanna Olejnik.

Dwie uczennice piszące propozycje działań dla uczniów w nowym roku szkolnym
Uczniowie siedzący w ławkach i rozmawiający