Czy świadectwo szkolne jest ważne, istotne, miarodajne? Co mierzy, a czego nie pokazuje? Wiemy już, że szkolne oceny nie odzwierciedlają realnego stanu wiedzy ucznia ani nie świadczą o tym, jak młody człowiek poradzi sobie w dorosłym życiu. Nie świadczą o tym ani jedynki ani szóstki! A jednak wciąż na zakończenie roku publikujemy na profilach facebook świadectwa naszych dzieci.

W Szkole Naszych Marzeń wiemy już, że ważny przede wszystkim jest człowiek, jego indywidualny potencjał i wspieranie różnorodności. A jak to zrobić kiedy oceny sprowadzają wszystkich do jednego nieistniejącego ideału, jednej nieżyciowej miary. W szkole ważniejsza jest przecież otwartość na kreatywność, swoboda twórcza, eksperymentowanie, odkrywanie świata i siebie, gdzie jest przyzwolenie na popełnianie błędów, własne wyciąganie wniosków, poszukiwanie rozwiązań, nie oczekiwanie perfekcjonizmu we wszystkich przedmiotach, który zabija wrażliwość na własne unikalne pokłady talentu i możliwości ich odkrywania.” – mówi Witold Nowak zastępca prezydenta Konina ds. społecznych.

System oceniania promuje rywalizację oraz skupienie na realizacji podstawy programowej, na osiąganiu wyników, brak przyzwolenia na popełnianie błędów, nieuznawanie autonomii uczniów, pomijanie relacji oraz indywidualnych potrzeb uczniów i nauczycieli co w efekcie powoduje poczucie niesprawiedliwości, zmęczenie, wycofanie, przygnębienie, wstyd i lęk. Zdarza się, że za szóstkami kryje się osobisty dramat młodego człowieka, który nie jest akceptowany taki jaki jest, któremu nie wolno popełniać błędów, który doceniany jest tylko za swoje świadectwo.

W swoim felietonie opublikowanym na swoim profilu facebook polonista Marcin Świątkowski pisze: „Uczeń, który uzyskał ocenę celującą, uważa zazwyczaj, że jest to dla niego dobre, podobnie jak nauczyciel, który mu tę ocenę wstawił. Tymczasem prawda jest taka, że całe bogactwo osobowości tego człowieka zostało sprowadzone do nic nieznaczącej, abstrakcyjnej idei „oceny celującej”, przenosząc sferę jego samooceny w przestrzeń zależności od widzimisię osoby oceniającej, które z kolei wzięło się z biorącego się nie wiadomo skąd przekonania twórców programu nauczania, że dany materiał ma jakiekolwiek znaczenie dla tej właśnie osoby, którą się ocenia. (…) Szkoła w obecnym kształcie prowadzi do nerwicy, depresji, obniżonej samooceny i przemęczenia i o tym też każdy dobrze wie. A jednak nieskończone pokłady wiedzy rzeczowej, pod którymi zakopuje się zdrowie psychiczne i przejawy kreatywności młodego człowieka są uważane za adekwatną rekompensatę.”

Pamiętajmy o tym teraz kiedy zbliża się koniec roku szkolnego a wraz z nim czas odbioru świadectw. Doceńmy swoje dzieci za to kim są, bądźmy z nich dumni tak po prostu.

Zachęcamy wszystkich rodziców do przyłączenia się do akcji, by zamiast świadectw dzieci opublikowali w tym roku na facebooku nakładkę na zdjęcie profilowe „Jestem dymna/y ze mojego dziecka – nie ze świadectwa” i nagrali krótki filmik z tym hasłem.” – zaprasza Agnieszka Gołębiowska, koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych oraz współorganizatorka akcji.page2image52353408

Nakładki na zdjęcie profilowe znajdziecie tutaj:page2image52353600

„jestem dumny” www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=137303275160264 page2image52353984

„jestem dumna”http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=341074664043436page2image52354176page2image52354368

Nakładki na filmik znajdziecie tutaj:page2image52354560

„jestem dumny” http://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/543305073346538/page2image52354752page2image52354944

„jestem dumna” http://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/2979245939031518/page2image52355136page2image52355328

Więcej informacji na facebooku Szkoły Naszych Marzeń oraz profilu miejskim Konin. Tu płynie energia #JestemDumnyZMojegoDziecka_niezeświadectwa
#JestemDumnaZMojegoDziecka_niezeświadectwa #DumniTakPoProstupage2image52356672