DROGI ÓSMOKLASISTO

 • W elektronicznym formularzu wybierz 3 szkoły i w każdej ze szkół takie klasy i profile, które Cię interesują. Nie ma limitu wyboru oddziałów
   w ramach danej szkoły ani w ramach trzech szkół.
 • Wypełnij podanie zgodnie z poleceniami systemu (pamiętaj o podaniu dokładnych danych, numerach kontaktowych do rodziców).
 • Przed zatwierdzeniem i wydrukowaniem podania, jeszcze raz przejrzyj wybrane przez Ciebie oddziały.
 • Wydrukuj podanie, podpisz się i poproś jednego z rodziców/prawnych opiekunów o podpisanie dokumentów.
 • Wydrukowane i podpisane podanie musisz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.
 • Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 musisz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 22 lipca 2021 r. zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych kandydatów do szkół. Informacja pojawi się na Twoim koncie w systemie elektronicznego naboru. Listy zostaną także wywieszone w szkołach ponadpodstawowych.
 • W dniach od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 musisz potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do wybranej przez Ciebie szkoły, do której się  zakwalifikowałeś.