Sprzątanie Ziemi:

nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie akcji:

M. Gabryszak i M. Maćkowiak

 

Sprzątanie Ziemi w roku szkolnym 2011/2012 odbyło się 16 września 2011 r.

(piątek) po lekcjach na szóstej i siódmej godzinie lekcyjnej.

W akcji uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami.

Sprzątaniem objęty został teren wokół naszej szkoły oraz najbliższe okolice.

Celem przeprowadzonej akcji było wskazanie uczniom konieczności dbania

o stan środowiska przyrodniczego, ponieważ „Przyroda to nasz dom” w którym my mieszkamy i będą mieszkały następne pokolenia.