Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu ”Szkoła z klasa 2 zero” 2011/2012

Więcej na  stronie  Szkoła z klasą 2.0

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie:

Jak w uczeniu się i w nauczaniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)? „Szkoła z klasą 2.0” pomaga odpowiedzieć na to pytanie uczniom i nauczycielom. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł
i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Już drugi rok zachęca do pracy metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i promuje Szkolne Kodeksy 2.0, czyli zasady korzystania z nowych technologii w edukacji.

Uczniowie!

W I semestrze wprowadzimy Kodeks 2.0. – zasady dotyczące korzystania
z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły. W tym celu przygotujcie i przedyskutujcie razem z nauczycielem pierwsze propozycje klasy do szkolnego kodek­su, które według was są ważne, możliwe do zrealizowania i przestrzegania. Może to się odbyć na kolejnych zajęciach (np. na części godziny wychowawczej), po lekcjach lub poprzez uzgadnianie pomysłów w sieci (e-maile, grupy dyskusyjne, czaty, a przede wszystkim blogi uczniowskie zakładane w ramach programu Szkoła z klasą 2.0.

Opisujcie na blogach swoje obser­wacje, pomysły i wątpliwości, a także odwiedzajcie blogi uczniów z innych klas i innych szkół w poszu­kiwaniu ciekawych rozwiązań

Następnie odbędziemy debatę szkolną,  podczas której przedstawicie krótko swoje propozycje poszczególnych punktów szkolnego Kodeksu 2.0, najlepiej uporządkowane we­dług grup tematów (1-7). Wszyscy przedyskutujemy  zapis dotyczący kolejnych obszarów i zasta­nowimy się, co wybrać i w jakiej wersji, a co pominąć.

Zadania Uczniów

*obowiązkowe dla szkół ubiegających się o Certyfikat Szkoły 2.0
w takich szkołach w programie zostanie założony przynajmniej jeden blog

ZADANIA UCZNIÓW

I SEMESTR

II SEMESTR

rejestracja w serwisie użytkowników CEO i założenie bloga
więcej informacji na Głównym blogu programu


(rekomendowane)


 

REGULARNE PROWADZENIE BLOGA (więcej na Głównym blogu programu)

Uczymy się z TIK
znamy kodeks i umiemy go stosować na co dzień w szkole i poza nią
/ uczymy innych

sprawność realizowana
w I semestrze

Działamy z TIK
realizujemy projekt, wykorzystując nowe technologie

sprawność realizowana
w II semestrze

termin zakończenia powyższych działań na blogu 10.06.2012 r.

Uczniowie do dzieła możecie zakładać blogi:

 Blogi w programie można prowadzić na 3 sposoby:

1) samodzielnie;

2) w kilka osób (max 6), ale korzystając z tego samego loginu i hasła;

3) w kilka osób (max 6), korzystając z różnych loginów i haseł (blog grupowy).

To do uczniów i ich nauczycieli należy decyzja, którą drogę wybrać, która opcja najbardziej pasuje do uczniów, jak lubią pracować – w grupie, czy indywidualnie – oraz jak będą prowadzić blog. Przedyskutujcie to wspólnie.

Cztery najważniejsze wskazówki dla blogujących:

1.      aby założyć blog trzeba mieć konto w serwisie CEO (Edutubie)

2.      login i hasło z serwisu służą także do logowania na blog (nie ma innej możliwości)

3.      każde konto w serwisie CEO umożliwia prowadzenie kilku blogów dla kilku programów CEO, ale… patrz punkt 4

4.      blogi na platformie CEO zakładamy zgodnie z zasadą:
jeden program CEO = jeden blog

Instrukcja jak założyć blog w 3 krokach znajduje się tutaj

Polecamy także:

 Czekamy na Was. Zarejestrujcie się jeszcze dziś!

Zarejestrowani nauczyciele naszej szkoły to:

Dyrektor Szkoły Pani Dorota Silska

Pani Marlena Bartosik,

Pani Małgorzata Radke

Pani Agnieszka Czechowska

Pani Ewa Kubsik

Pani Alina Zimna

Pan Grzegorz Greszkiewicz

Koordynator szkolny projektu Pani Magdalena Maćkowiak