Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Szkoła z klasą 2 zero” 2011/2012.
 

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie:

Jak w uczeniu się i w nauczaniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)? „Szkoła z klasą 2.0” pomaga odpowiedzieć na to pytanie uczniom
i nauczycielom. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Już drugi rok zachęca nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK i promuje Szkolne Kodeksy 2.0, czyli zasady korzystania z nowych technologii w edukacji.

Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem minister Katarzyny Hall. 

Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Partnerami programu są Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON oraz Fundacja Orange.

Dyrektor Szkoły, nauczyciele i uczniowie wykonają zadania przewidziane projektem w ciągu całego roku szkolnego według harmonogramów zadań.

Każdy uczeń zdobędzie dwie sprawności związane z wykorzystaniem nowych technologii: „Uczymy się z TIK” (I semestr) i „Działamy z TIK” (II semestr).

Więcej na stronie Szkoła z klasą 2.0