Przerwy w naszej szkole – RUCH TO ZDROWIE!

Od początku roku szkolnego  uczniowie klas IV – VI przerwy międzylekcyjne spędzają aktywnie.  Harmonogram, zadań/ ćwiczeń ustalają przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz wychowawcą świetlicy.W tym tygodniu zaplanowano przerwy ze skakankami, po które chętnie sięgają dziewczęta chłopcy!. Zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy.

Opr .i zdj.W.Rzepecka

przerwa1

 

skakanka2

skakanka3