W naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014 realizujemy Program Rozwoju Edukacji Kulturalnej. Program ten ma sprzyjać rozwojowiuczniów, wychowaniu przez sztukę, rozbudzaniu aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej. Realizacja przewidziana jest na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Obejmuje także organizację i udział w imprezach szkolnych i międzyszkolnych: konkursach, przeglądach, festiwalach. Przewiduje się także uczestniczenie w spektaklach, wystawach, lekcjach muzealnych. Odpowiedzialna za realizację programu jest Małgorzata Radke. Nauczyciel proponuje uczniom i wychowawcom udział w różnego typu zajęciach i spotkaniach. Zapoznaje z ofertą instytucji kulturalnych. Organizuje wyjścia, spotkania.

Zebrała M. Radke