logo_klub_bezpiecznego_puchatka_resize

W roku szkolnym 2012/2013 pierwszoklasiści naszej szkoły przystąpili do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla każdego dziecka. Wkracza ono w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Okres szkoły to czas wspaniałej przygody: poznawanie świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności. Przed Pierwszoklasistami zupełnie nowe wyzwania
i pierwsze samodzielne decyzje.

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” będą w naszej szkole realizować uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni: Magdaleny Maćkowiak.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

 1. Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa
  w różnych sytuacjach   życiowych. 
 2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia. 
 3. Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakie mogą mieć do czynienia
  w codziennych sytuacjach życiowych. 
 2. Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
 3. Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
 4. Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
 5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
 6. Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.

ZASADY PROGRAMU:

 1. Nauczyciel klasy I realizuje program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. 
 2. Uczniowie otrzymują książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów, wykonują zadania w domu pod kierunkiem rodziców.
 3. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
 4. Do realizacji programu zaproszeni zostaną także rodzice uczniów klas pierwszych, otrzymają oni broszury informacyjne. by wspólnie z nauczycielami uświadamiać dzieciom niebezpieczeństwa, sposoby ich unikania oraz postępowania w razie ich zaistnienia.
 5. W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji, Straży Pożarnej na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
 6. Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
 7. Więcej na stronie internetowej programu:

www.bezpiecznypuchatek.pl

(informacje i materiały w zakładce DLA RODZICÓW, gry dla uczniów w zakładce  DLA DZIECI)

 

Organizatorem programu jest firma Maspex wraz z biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy nad programem sprawują Kuratoria Oświaty oraz Komendant Główny Policji.

 

 

Opr. M. Maćkowiak