Dla uczniów klasy VI – Zadanie do realizacji

Dobierzcie się w dwuosobowe zespoły i przygotujcie wiadomości na temat różnych gatunków muzycznych poparte przykładami muzycznymi, do wyboru : rock, pop, soul, hip hop, rap. Zdobytą wiedzą podzielcie się na forum klasy, prowadząc mini wykład(lekcję) na ten temat, powodzenia.

Tomasz Brzeziński, n-l muzyki