Fotografia przedstawia uczniów klasy drugiej trzymających wykonane kartki.

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie na lekcjach religii poznawali postacie świętych i ich drogę do świętości.  Były to kolorowanki, plakaty, prezentacje, piosenki religijne, zabawy. Starsi uczniowie zapoznawali się z życiorysami świętych   umieszczonych w różnych miejscach na terenie szkoły (sala lekcyjna, korytarz szkolny).  
i wykonywali w grupach zadania związane z ich najważniejszymi cechami tzw. super mocy. 
Pisali, co pomaga ludziom pokonywać trudności, układali zabawne scenki, projektowali plakaty 
z hasłem „przyjaźń”, , „miłość”. Celem powyższych  działań,  było zwrócenie uwagi na wartości zbliżające nas do świętości, takie jak dobro, radość, niesienie pomocy bliźnim, praca, modlitwa.

Kolaż przedstawia uczniów klas starszych trzymających i prezentujących wykonane prace.
Kolaż przedstawia uczniów klas młodszych trzymających i prezentujących wykonane prace.