Grupa uczniów z klasy IV stojących przy budynku szkoły.
smart

Naszą ojczyzną jest Rzeczpospolita Polska. Tu się urodziliśmy i tu mieszkamy. Wszyscy Polacy tworzą wielką wspólnotę zwaną narodem. W życiu bardzo ważna jest też mała ojczyzna, czyli najbliższa okolica, miejsce, w którym żyjemy, dorastamy, uczymy się. Uczniowie klasy czwartej  poznawali historię swojego regionu podczas spaceru po naszym osiedlu. Dowiedzieli się skąd pochodzą nazwy ulic, jakie budynki się przy nich znajdowały, kim byli dawni mieszkańcy. Zapalili znicze przy pomniku poległych pracowników i mieszkańców Cukrowni Gosławice oraz przy tablicy upamiętniającej  prof. Mieczysława Bekkera. Dzielili się swoją wiedzą, którą otrzymali od dziadków i rodziców. Była to wspaniała lekcja historii. 

Grupa Uczniów z klasy IV stojąca przy budynku szkoły.
smart
Fotografia przedstawia ucznia z klasy IV przy tablicy upamiętniającej  prof. Mieczysława Bekkera..
smart
Fotografia przedstawia ucznia stojącego przy pomniku poległych pracowników i mieszkańców Cukrowni Gosławice.
smart
Fotografia przedstawia grupę uczniaów z klasy IV przy tablicy upamiętniającej  prof. Mieczysława Bekkera..
smart