Zdjęcie przedstawia grupę uczniów "SOLARIS" wraz z opiekunem panią Marzeną Fedorowicz przy rzutniku podczas apelu.

Grupa „Solaris team” zaprosiła uczniów naszej szkoły, wraz z nauczycielami na uroczysty apel podsumowujący działania projektu ‘Postaw na Słońce” . W czasie spotkania przedstawione zostały efekty działań realizowanych w I etapie projektu. Zapoznano też uczestników z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii i ich wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. Dzięki uprzejmości rodziców uczniów, którzy czynnie zajmują się branżą fotowoltaiczną, uczestnicy spotkania mogli zobaczyć jak wygląda panel fotowoltaiczny. Grupa projektowa przedstawiła szczegółowo jego budowę i działanie. Przeanalizowano też zakres wykorzystania OZOZE w świecie i Polsce oraz możliwości wsparcia finansowego dla prosumentów. Grupa uczniowska zaprosiła też do dalszych działań, które będą realizowane w najbliższym tygodniu, pod hasłem ,,Tydzień dla Słońca”.

Zdjęcie przedstawia grupę uczniów "SOLARIS" przy rzutniku podczas apelu.