Warsztaty matematyczne – „Pociąg do matematyki” W dniu 08. 06. 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie uczestniczyli w warsztatach matematycznych w PWSZ w Koninie, które odbyły się w ramach Konińskiego festiwalu „Pociąg do matematyki”. Organizatorami warsztatów byli: CDN oraz MODN w Koninie. Celem spotkania było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, wykorzystanie matematyki w życiu codziennym oraz rozwijanie logicznego myślenia. Uczniowie przechodząc przez kolejne stacje warsztatowe mogli w praktyczny sposób uczestniczyć w pogłębianiu wiedzy matematycznej. Dowiedzieli się, w jaki sposób można poznać czy pieniądze nie są podrobione, uczyli się programowania z Ozobotem, poznawali różne gry edukacyjne, pokazy robotów wykonanych przez uczniów szkół średnich. Wszyscy uczniowie z zainteresowaniem słuchali i chętnie w sposób praktyczny uczestniczyli w warsztatach matematycznych.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie.