INNOWACJE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Nazwa innowacji

Termin realizacji

Do kogo skierowana

Osoby odpowiedzialne

1.

„Polubić lektury – sposób na trudne lektury”

2 września 2019r. – 19 czerwca 2020r.

 

uczniowie klasy VII

Małgorzata Radke

2.

„Nie czytaj, będziesz głupszy! Czyli jak zachęcić do czytania”

2 września 2019r. – 19 czerwca 2020r.

 

uczniowie klasy V

Małgorzata Radke

3.

„Język polski dla dociekliwych”

2 września 2019r. – 20 kwietnia 2020r.

 

uczniowie klasy VIII

Małgorzata Radke

4.

Koło Młodego Przyrodnika „Świat dookoła ciągle mnie woła”

Wrzesień 2019 -czerwiec 2020

uczniowie klasy VI

Marzena Fedorowicz

5.

Naukowe inspiracje –czytelnicze fascynacje.

II okres roku szkolnego 2019/2020 

uczniowie klasyVIII

Marzena Fedorowicz, Małgorzata Radke

6.

„Przy pomocy TIK angielski złapiesz w mig.” Multimedia w nauczaniu języka angielskiego.

wrzesień 2019 – czerwiec 2020

uczniowie klasy IV

Ewa Kubsik

7.

Innowacja pedagogiczna „ I ty możesz zostać artystą”

kontynuacja – do końca I półrocza 2019/20

grupa świetlicowa klas I -III

Krystyna Okulska

8.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

październik 2019– czerwiec 2020

uczniowie klasy Va

Marlena Bartosik

9.

Innowacja pedagogiczna

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

2 września 2019r. – 31 maja 2020r.

 

uczniowie klasy II

Magdalena Maćkowiak

10.

„Zielona klasa”

rok szkolny 2019/ 2020

uczniowie klasy 1

Mariola Gostyńska

11.

„Pożeracz Liter”

rok szkolny 2019/ 2020

uczniowie klasy III

Małgorzata Zielińska

12.

„Przeczesywanie słowników – spotkanie niefryzjerskie”

4 spotkania w sezonie jesienno – zimowym

uczniowie SP 11 w Koninie i ich rodzice

Ewa Matyba

13.

Ogólnopolska innowacja „ Jan Paweł II jakiego nie znamy  – 100 ciekawostek na 100 urodziny”  ( innowacja
z  możliwością poszerzenia nauczyciela danej szkoły ).

październik 2019 –  maj 2020

uczniowie klas I – VIII

Agnieszka Czechowska

14.

„Torba pełna  modlitwy”

październik 2019 – czerwiec 2020

uczniowie klasy III

Agnieszka Czechowska

15.

Gry i zabawy logopedyczne pt. „Mówię poprawnie i bawię się świetnie”

październik 2019 – czerwiec 2020

uczniowie klas I- III

Sylwia Kamińska

16.

„Robótki ręczne oraz szycie umilają życie”

październik 2019 – czerwiec 2020

uczniowie klas I-VIII

Wioletta Rzepecka

17.

„Cisza- Czytamy”

listopad 2019-czerwiec-2020

Uczniowie klas I-VIII

Marlena Bartosik

 

Innowacja pedagogiczna- „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki. Ogólnopolski projekt dla klas I- III”
{phocagallery view=category|categoryid=991|imageid=12932|float=left|pluginlink=1}Uczniowie klasy drugiej w tym roku szkolnym, wspólnie z wychowawcą panią Magdaleną Maćkowiak, będą realizowali innowację pedagogiczną „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”, mającą na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. We wtorek, 17 września 2019 roku dzieci wykonały plastelinowego „Czytusia”, który będzie towarzyszył im przez cały rok szkolny, zapoznały się również z ideą projektu oraz wybrały lektury. Na dobry początek, wychowawczyni czytała dzieciom fragmenty książek przewidzianych do omawiania w ramach pierwszego modułu „Fikuśne lekturki spod chmurki”. Wspólną decyzją było wybranie książki „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej. W trakcie kolejnych zajęć prowadzony będzie „Lekturnik”, który będą uzupełniały notatkami i rysunkami po wysłuchaniu lektury oraz przeprowadzane działania w ramach wybranych i wyznaczonych zadań realizowanego modułu. Po wysłaniu sprawozdania z każdego modułu odebrane będzie potwierdzenie udziału w danym module.Po przesłaniu wszystkich trzech sprawozdań klasa otrzyma CERTYFIKAT i każdy uczeń otrzyma DYPLOM.

Innowacja pedagogiczna „Przy pomocy TIK angielski złapiesz w mig”

{phocagallery view=category|categoryid=993|imageid=12944|float=left|pluginlink=1}Na zajęciach z innowacji pedagogicznej „Przy pomocy TIK angielski złapiesz w mig. Multimedia w nauczaniu języka angielskiego” uczniowie klasy IV rozpoczęli swoją przygodę z awatarami i stronką VOKI. Nauczyciel rozpoczął zajęcia od rozgrzewki, podczas której uczniowie zostali zaangażowani w zagadkę, którą przedstawił mówiący awatar (krótki test na rozumienie ze słuchu). Uczniowie zachwyceni i podekscytowani zadaniem przeszli do kolejnej części lekcji – tworzenia swoich awatarów, nadawania im wyglądu, cech charakterystycznych, głosu, akcentu, miejsca, w którym się znajdują. Następnie przeszli do przedstawiania się. Zamiast robić to w tradycyjny sposób (w zeszycie) uczniowie zrobili to poprzez postaci mówiące po angielsku używając zwrotów, które do tej pory poznali. Na koniec przeprowadzono zgadywanki, czyli przedstaw swojego koleżankę lub kolegę z klasy nie podając jego imienia.  Avatary mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie w procesie nauczania. Uczniowie stają się bardziej kreatywni, ciekawi nowych informacji oraz zmotywowani do wykorzystywania innych form uczenia się. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu w takiej formie sprawiają też więcej frajdy.
Efekty naszej pracy można obejrzeć w galerii i pod linkiem:
https://youtu.be/KgpuxI1geVg – awatar Huberta
https://youtu.be/RP8pddvWUV0 – awatar Karoliny

 

INNOWACJE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „BRYTYJSKIE ŚWIĘTA OD KUCHNI”

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Brytyjskie święta od kuchni” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom możliwości obcowania z kulturą na wiele atrakcyjnych sposobów w pełni ich angażując i jednocześnie łącząc to działanie z nauką języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się.

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego skierowana jest do uczniów klasy IVb Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie. Wdrożenie jej odbywa się na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego. Najważniejszym wymiarem podejmowanych działań innowacyjnych jest przybliżenie uczniom tradycji i zwyczajów świątecznych obchodzonych w krajach angielskiego obszaru językowego poprzez przygotowywanie przedstawień teatralnych, potraw świątecznych, naukę tańca irlandzkiego oraz redagowanie własnej książki kucharskiej. Innowacja zakłada wykorzystanie dramy, inscenizacji do prezentacji efektów pracy uczniów. We wrześniu i październiku uczniowie intensywnie pracowali nad przygotowaniem anglojęzycznych przedstawień z okazji Europejskiego Dnia Języków i święta Halloween.einno1

einno2

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA NIEMIECKIGO

 W naszej szkole na lekcjach języka niemieckiego w ramach innowacji uczniowie korzystają z   Programu InstaLing.pl do darmowej nauki przez Internet. Korzyści z przystąpienia do Programu to: 

Dla nuczyciela: 

·       zarządzanie pulą słówek do nauczenia 

·       weryfikacja systematyczności pracy uczniów 

·       śledzenie postępów uczniów i zestawienia wyników 

·       bezpłatny dostęp do zaawansowanych słówek 

Dla ucznia: 

·       możliwość bezpłatnej nauki z Insta.Ling 

·       nauka poprzez quiz 

·       poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia 

·       motywowanie do systematycznej pracy 

Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.

 INNOWNIEMIC

 

INNOWACJA CZYTELNICZA „OCZYTANI-PRZEZ ZABAWĘ DO KSIĄŻKI”  

Adresatami innowacji są uczniowie klasy pierwszej. Czas realizacji innowacji obejmuje I półrocze roku szkolnego 2018/2019 z możliwością jej kontynuowania w II półroczu. Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu. Celem innowacji jest zachęcenie i motywowanie uczniów do przekonania, że czytanie może być pasjonujące, a włączenie do czytanego tekstu różnorodnych form zabawy ma pokazać, że książką można się bawić.

Innowacja „Oczytani-przez zabawę do książki”jest odpowiedzią na problemy, jakie uczniowie mają z czytaniem ze zrozumieniem, z uważnym słuchaniem tekstu i umiejętnością budowania krótkich wypowiedzi, z systematycznym czytaniem książek, jak również z pracą w grupie, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. Dzieci chętniej korzystają z komputera, czy telewizji. Brak systematycznego kontaktu z książką i poświęcania czasu na jej czytanie powoduje, u dzieci kłopoty z odbiorem tekstu. Dzieci w pierwszych latach edukacji wyrabiają w sobie pierwsze fascynacje i nawyki czytelnicze, a także podatność na odbiór czytanego tekstu. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Oczytani – przez zabawę do książki” stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Podczas słuchania czytanego tekstu, uczniowie doskonalą umiejętność skupiania uwagi, wzbogacają swoje słownictwo, uczą się właściwego interpretowania przeczytanych tekstów, poszerzają wiedze o świecie, wyrabiają nawyk dbania o książki i szanowania ich, uczą się nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, jak również budują więzi między osobami dorosłymi i rówieśnikami. Dzieci przekonują się, że czytanie może być pasjonujące. A włączenie do czytanego tekstu różnorodnych form zabawy zaspokaja potrzebę dziecka w tej sferze rozwojowej.

  

INNOWACJA CZYTELNICZA „POŻERACZ LITER”

Innowacja „Pożeracz liter” jest odpowiedzią na słabnące zainteresowanie książką, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Ma zachęcać i motywować uczniów do jak najczęstszego sięgania uczniów po książkę, tak aby stała się nieodzownym elementem ich codziennego życia, tym samym kształtując w nich potrzebę czytelniczą. Adresatami innowacji są uczniowie klasy II. Czas realizacji innowacji obejmuje zarówno I, jaki i II półrocze roku szkolnego 2018/2019, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

acamish1

 

 INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MAGIA TEATRU”

W klasie IV w okresie od wrześni 2018 roku  do czerwca 2019 roku realizowana jest innowacja metodyczna z języka polskiego pt. „Magia teatru”. Jej głównym celem jest zachęcanie i motywowanie uczniów do  wzbogacenia wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego, sztuki teatralnej, a także rozwijania własnych predyspozycji artystycznych.  Jej nowatorstwo polega na ukazaniu piękna teatru poprzez zastosowanie nowych działań: czynne zaangażowanie uczniów i uczynienie ich współodpowiedzialnymi za efekty pracy na zajęciach poprzez danie im realnego wpływu na np. dobór repertuaru, kształt scenografii czy wygląd kostiumów. W czasie realizacji innowacji zakłada się współpracę m.in. ze specjalistami (logopeda, teatrolog), rodzicami i biblioteką. Zaplanowano także przygotowywanie własnych inscenizacji poznanych na lekcjach języka polskiego lektur i prezentowanie ich szerszej publiczności.