Drodzy Rodzice !

Ortografia sprawia niektórym dzieciom kłopot. Chciałabym zaproponować kilka metod pracy, by  nauka ortografii stała  się przyjemna (a tym samym i skuteczna) . Na tej stronie znajdziecie Państwo materiały do utrwalania zasad ortografii ( systematycznie będę ten zestaw powiększać ). Uczniom proponuję ćwiczenia ortograficzne, wierszyki, rymowanki, zagadki, szyfry i dyktanda ortograficzne oraz wiele innych różnorodnych ćwiczeń i zabaw. Ćwiczenia dostosowane zostały do poziomu nauczania w szkole podstawowej i mam nadzieję, że uatrakcyjnią Waszą pracę  z dziećmi w domu.

                                                                                                                      Małgorzata Radke

Dla Rodziców 

Dyktando w 10 punktach – z komentarzem ortograficznym

Punkt l. Umowa
Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie robić dyktando obejmujące zawsze tylko 3 zdania. Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu pracy.

Punkt 2. Wybór tekstu
Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze zdanie.

Punkt 3. Komentarz ortograficzny
Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni, poszukuje uzasadnienia pisowni).

Punkt 4. Zapisywanie
Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami).

Punkt 5. Kontrola l – dziecko
Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.

Punkt 6. Kontrola 2 – dorosły
Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę.

Punkt 7. Kontrola 3 – dziecko
Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego.

Punkt 8. Kontrola 4 – dorosły
Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst -wzór, z którego dyktował zdania.

Punkt 9. Kontrola 5 – dziecko
Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.

Punkt 10. Poprawa
Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy).