Fotografia przedstawiająca uczniów klasy pierwszej siedzących przy ławkach i pokazujących swoje zeszyty.

.

Co to jest OK zeszyt? Jest to prowadzony przez ucznia zeszyt zawierający jego prace 
i informacje nauczyciela: cele poszczególnych lekcji,  kryteria sukcesu do lekcji,  refleksje własne ucznia,  mapy myślowe związane z tematem, prace ucznia, prace domowe wykonane przez ucznia, komentarze nauczyciela do prac ucznia,  oceny koleżeńskie uczniów, samooceny prac uczniowskich oraz odpowiedzi uczniów na pytania kluczowe

Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu się, zaś praca 
z OK zeszytem jest sposobem na poznanie, doświadczanie i wybranie przez nauczyciela narzędzi oceniania kształtującego i dopasowanie ich do potrzeb nauczanego przedmiotu; to udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp, umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności, wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

W naszej szkole projekt OK zeszyt realizują uczniowie klasy 1 wraz z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w ramach innowacji pedagogicznej „OK zeszyt, czyli wiem, czego, po co  
i jak się uczyć”.

Fotografia przedstawia uczniów klasy pierwszej trzymających swoje otwarte zeszyty.
Fotografia przedstawia uczennicę klasy pierwszej trzymającą swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczennicę klasy pierwszej trzymającą swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczennicę klasy pierwszej trzymającą swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczennicę klasy pierwszej trzymającą swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczennicę klasy pierwszej trzymającą swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczenia klasy pierwszej trzymającego swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczennicę klasy pierwszej trzymającą swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczennicę klasy pierwszej trzymającą swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczenia klasy pierwszej trzymającego wój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczenia klasy pierwszej trzymającego swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia ucznia klasy pierwszej trzymającego swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczennicę klasy pierwszej trzymającą swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia uczennicę klasy pierwszej trzymającą swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia ucznia klasy pierwszej trzymającego swój otwarty zeszyt.
Fotografia przedstawia ucznia klasy pierwszej trzymającą swój otwarty zeszyt.