Ogólnopolskie badanie czasu i warunków pracy nauczycieli


Ile czasu pracują nauczyciele? – Według samych zainteresowanych co najmniej 40 godzin tygodniowo. Według MEN przynajmniej dwie godziny krócej. Spór ma rozstrzygnąć eksperyment – kilkuset nauczycieli uzbrojonych w notesy i stopery zmierzy swój realny czas pracy.

Po co to wszystko? Ministerstwo Edukacji Narodowej chce sprawdzić, ile naprawdę czasu w pracy spędzają nauczyciele. Dziś obowiązkowe pensum, czyli czas, jaki nauczyciel spędza przy tablicy, wynosi 18 godzin. Do obowiązującego kadrę dydaktyczną 40-godzinnego tygodnia pracy pozostają jeszcze 22 godziny. Nauczyciele twierdzą, że przeznaczają je na sprawdzanie zeszytów i klasówek, sporządzanie dokumentacji, prowadzenie kół zainteresowań, uroczystości szkolne, zielone szkoły i dokształcanie.

W listopadzie rozpoczęło się ogólnopolskie badanie czasu i warunków pracy nauczycieli przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), które potrwa do października 2012r. Będzie ono prowadzone dwiema metodami. Pierwsza to tzw. wywiad dnia następnego, rodzaj samo wypełniającego się dzienniczka – losowo wybrani nauczyciele będą określać, jakie czynności związane z pracą wykonywali dzień wcześniej. Wywiad dotyczyć będzie także weekendów, ferii i przerw świątecznych.

Druga metoda to anonimowe internetowe ankiety, w których badani nauczyciele będą odpowiadać na pytania dotyczące czynności zawodowych w trakcie całego roku kalendarzowego.

Przewiduje się, że w badaniu weźmie udział około 8000 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z 1300 różnego typu szkół z całego kraju. Każdy respondent będzie uczestniczyć tylko w jednym rodzaju badań. Według IBE pierwszych, reprezentowanych wyników spodziewać się można już w pierwszym kwartale 2012r.

Źródło: „Monitor Prawny Dyrektora” nr 12/grudzień 2011r.

Internet: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/470433,nauczyciele_zmierza_czas_pracy_stoperem.html

                                                                                                                      Materiał zebrała Marlena Bartosik