Prosimy rodziców uczniów korzystających z obiadów szkolnych o pobieranie (w sekretariacie, świetlicy szkolnej, na stronie internetowej szkoły)i wypełnianie umów żywieniowych na 2019 r. Obiady rozpoczynają się od 03.09.2019 r. i będą trwały do 20.12.2019 r.
*nie dotyczy uczniów refundowanych przez MOPR Konin i MGOPS Ślesin