Trwają zapisy na obiady.

Bardzo proszę rodziców uczniów, którzy

będą korzystali z obiadów w szkole
o wypełnienie umów na rok 2015 od
3 września do 31 grudnia.

Umowy można pobrać  w świetlicy szkolnej, sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły (zakładka stołówka-jadłospis).

Obiady zaczynają się od 03.09.2015r.