tyton_resize

W związku z Ogólnopolską Kampanią Społeczną organizowaną w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja 2012 r.), nasza szkoła podjęła szereg działań mających na celu profilaktykę antynikotynową. Mając na uwadze zastraszające statystyki Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zachorowań i zgonów spowodowanych paleniem papierosów aktywnie włączyliśmy się w obchody tego dnia. Aby zachęcić i pomóc  palaczom w podjęciu decyzji o rzuceniu palenia uczniowie klas I –III wykonali plakaty propagujące modę na niepalenie. Udział w obchodach Światowego Dnia Bez Tytoniu wzięli również uczniowie klas starszych, którzy napisali listy do wybranych osób zachęcające do rzucenia palenia oraz zdrowego stylu życia.

                                                                             Przygotowała: Małgorzata Kaczorowska

Dzien_bez_tytoniu_w_SP_11_1   Dzien_bez_tytoniu_w_SP_11_2 
  Dzien_bez_tytoniu_w_SP_11_3   Dzien_bez_tytoniu_w_SP_11_4 
                                      Dzien_bez_tytoniu_w_SP_11_5