Roku bez trosk  i zmartwień, życia w miłości, przyjaźni i szczęściu, urzeczywistnienia najskrytszych marzeń, każdego dnia radości i uśmiechu życzą Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy SP11  w Koninie.

rok nowy