Prosimy rodziców uczniów jedzących obiady
o pobieranie (w sekretariacie, świetlicy szkolnej, na stronie internetowej szkoły)
i wypełnianie umów żywieniowych na 2019 r.
Obiady rozpoczną się od 02.01.2019 r. i będą trwały do 14.06.2019 r.

Od stycznia 2019 r. stawka za obiad będzie wynosić 3,70 zł.

*nie dotyczy uczniów refundowanych przez MOPR Konin i MGOPS Ślesin