W zakładce Druki do pobrania znajdują się nowe umowy za wyżywienie na rok 2018. Prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu. Pobranie czystych umów możliwe jest także w sekretariacie szkoły.