{phocagallery view=category|categoryid=510|imageid=6575|float=left|pluginlink=1}Program edukacji antytytoniowej „NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ” był realizowany w roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole.  Przeznaczony dla uczniów klas I – III, o charakterze profilaktycznym, ale przede wszystkim miał na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Realizacja tego programu polegała na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych    wg ustalonych scenariuszy.
Celem głównym programu było:
• Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
• Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
• Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
• Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
• Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Program składał się z zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
CO TO JEST ZDROWIE?
OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!
Tematem pierwszego spotkania było „Co to jest zdrowie?”, a celem zintegrowanie grupy, uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia i „od czego ono zależy”. Następne zajęcia pozwoliły uświadomić uczniom, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji oraz wyuczyć postawy gotowej do reagowania w sytuacjach, gdy ich życie jest zagrożone. Warsztaty „Nie pal przy mnie, proszę” wykształciły postawę obrony przed biernym paleniem. Następnie uczniowie  poprzez prace plastyczne indywidualne lub klasowe plakaty przedstawili swoją postawę wobec palenia tytoniu.
                               M. Zielińska