Szanowni Rodzice,

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Powrót do nauki stacjonarnej będzie odbywał się  w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie.                                                                       

WYTYCZNE  DOTYCZĄCE POWROTU DO SZKOŁY  

UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 1. Wszystkich uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych obowiązuje „Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka  w warunkach epidemii”. 

2. Dnia 17 maja 2021r. uczniowie klas IV-VIII rozpoczynają naukę stacjonarną w systemie hybrydowym. Powrót uczniów do szkoły odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym.  Od 31 maja br. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie.
3. W dniach od 17.05.2021 do 21.05.2021 lekcje stacjonarne mają uczniowie klas: 4a, 5a, 7a. Pozostałe klasy, czyli 6a, 6b, 8a, uczą się zdalnie.

4.W dniach od 24.05.2021 do 28.05.2021 lekcje stacjonarne mają uczniowie klas: 5a, 6a, 6b. Pozostałe klasy, czyli 4a, 7a, 8a uczą się zdalnie.   

5. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach osłaniających usta i nos. Dzieci korzystają z maseczek przez cały czas pobytu w szkole, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na spożycie posiłku. 

6. Lekcje stacjonarne i zdalne będą odbywać się wg. tradycyjnego planu, czyli po 45 min i przerwy zgodne z planem.

Nr lekcji Czas trwania lekcji i przerwy dla klas 1-3
8:00 – 8:45 
8:50 – 9:35 
9:40 – 10:25 
10:30 – 11:15 
11:30 – 12:15 
12:20 – 13:05 
13:10 – 13:55 
14:00 – 14:45 
Śniadanie w klasach 8:45 – 8:50 

Nr lekcji Czas trwania lekcji i przerwy dla klas 4-8
8:00 – 8:45 
8:50 – 9:35 
9:40 – 10:25 
10:30 – 11:15 
11:20 – 12:05 
12:20 – 13:05 
13:20 – 14:05 
14:10 – 14:55 
15:00 – 15:45 

 7. Obowiązuje zakaz wchodzenia do szkoły osób z zewnątrz z wyjątkiem uczniów i pracowników. 

8. Osoby przebywające na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych zachowują dystans min. 1,5 m. 

9. Nauczyciele ograniczają gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.  

10. Uczniowie przebywają w wyznaczonych salach i nie kontaktują się z pozostałymi klasami.  

kl. 4 – 39A 
kl. 5 – 38A 
kl. 6a – 44B 
kl. 6b – 40B 
kl. 7 – 41B 
kl. 8 – 43B 

11.  Korytarz na piętrze jest podzielony, w części A przebywają klasy 4-5, w części B klasy 6-8. 
12.  Klasy oddzielnie korzystają ze stołówki, nie kontaktują się ze sobą. Wyznaczono trzy przerwy obiadowe: 
 przerwa obiadowa dla klas I-III  11.15 – 11.30
                   przerwa obiadowa dla klas IV-VI 12:05 – 12:20    
             przerwa obiadowa dla klas VII-VIII  13.05 – 13.20

13.  Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają oddzielnie, nie kontaktują się ze sobą. Podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurujący pilnują zachowania dystansu między uczniami. Wskazane jest częste przebywanie uczniów na dziedzińcu szkoły, również jako miejsce organizowania zajęć lekcyjnych.    

14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

17.  Personel kuchenny i pracownicy administracyjno-obsługowi ograniczą do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

18. Nauczyciele wychowawcy klas I-III nadzorują przychodzenie uczniów do szkoły i nie dopuszczają do ich gromadzenia się. 

19. Biblioteka i świetlica szkolna funkcjonują zgodnie z planem pracy w ścisłym reżimie sanitarnym. 

20.  Nauczyciele specjaliści prowadzą zajęcia w ramach ppp na terenie szkoły w ścisłym reżimie sanitarnym. 

21. W trosce o spokojny i bezstresowy powrót uczniów do szkoły po bardzo długiej nauce zdalnej w terminie od 17.05.2021 do 28.05.2021zawiesza się przeprowadzanie kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych. Ocenie podlega tylko praca uczniów na lekcjach. 

22.  Zachęca się wychowawców do organizowania spotkań integracyjnych w celu odbudowy relacji, które w edukacji są kluczowe.