Nasz niesamowity mózg

 Ludzki mózg to genialny instrument pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi niepowtarzalne centrum dowodzenia, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości, naszych myśli, pragnień i wyobrażeń.

Podzielony mózg, czyli o dwóch półkulach

Jak wiemy, mózg dzieli się na dwie z pozoru symetryczne półkule. Tak naprawdę, to one wcale nie są idealnie symetryczne. Fakt, że ktoś jest prawo- lub leworęczny, świadczy o asymetrii centralnego układu nerwowego. Niektóre funkcje są przypisane do odpowiedniej półkuli, np. za ruch prawej strony ciała odpowiada półkula lewa.

 mozg

 Na ogół prawa półkula odpowiedzialna jest za intuicję, wyobraźnię, kreatywne myślenie, skojarzenia, symbole, operowanie obrazami, barwami, dźwiękami. Jej domeną jest również holistyczne myślenie i postrzeganie świata, wizja panoramiczna, percepcja przestrzenna i wizualna. Dzięki niej posiadamy pamięć długotrwała, mamy zdolności plastyczne, artystyczne, odczuwamy (mocniej) emocje, błogi spokój, 'doznania duchowe’. Natomiast lewa półkula odpowiedzialna jest za myślenie logiczne, analityczne, racjonalne, matematyczne. Skupia się na szczegółach. Dzięki niej staramy się analizować świat, dźwięki, słowa, kolory i opisywać je w zrozumiały sposób za pomocą słów. Odpowiedzialna jest również za percepcję czasu, słuchu oraz za pamięć krótkotrwałą.

 

 

Lewa półkula

 

 

Prawa półkula

 

 

„werbalną”, odpowiada za logiczne, analityczne myślenie, tworzenie wypowiadanych zdań, pracuje cyfrowo, przetwarza informacje linearnie, „widzi” fragmenty, detale zjawiska

zwana „twórczą” – pracuje graficznie, analogowo, odpowiada za wyobraźnię
i intuicję, odpowiada za poczucie rytmu, przestrzeni, odbiór kolorów i „widzi” całość zjawiska

 

Styl funkcjonowania

Lewej półkuli mózgu

 

Prawej półkuli mózgu

Logiczny

 

Losowy

 

Sekwencyjny

Holistyczny

Racjonalny

Intuicyjny

Analityczny

 

Syntezowy

Obiektywny

Subiektywny

Wyglądający na część

Wyglądający na całość

 

Jak te wiadomości mogą pomóc ci w skutecznej nauce? Z badań naukowych wynika, że mózg funkcjonuje wydajniej, gdy zaangażowane są obie półkule. W szkole od uczniów wymaga się głównie umiejętności pisania, słuchania, czytania i liczenia, co faworyzuje lewą półkulę i osoby, u których to ona dominuje nad prawą.

Prosty test na dominującą półkulę mózgu

Półkule mózgowe z pozoru identyczne – różnią się między sobą czynnościowo. Jak można sprawdzić, która półkula mózgu dominuje?

Zapleć dłonie razem. Teraz zobacz, który kciuk jest na górze. Jeśli prawy znaczy to, że dominuje u Ciebie lewa półkula mózgu, a jeśli lewy, to znaczy, że dominuje u Ciebie prawa półkula mózgu.

Wynika to z tego, że prawa półkula mózgu odpowiada za ruchy lewą stroną ciała, a lewa półkula mózgu odpowiada za ruchy prawą stroną ciała. Podobnie przy różnych czynnościach dominuje jedna z półkul mózgowych. Jeśli dziecko ma trudności
z posługiwaniem się cyframi i słowami, za to posiada bujną wyobraźnię, to prawdopodobnie dominuje u niego półkula prawa.

Większość osób ma odrębne preferencje dla jednego z tych stylów myślenia. Niektórzy jednak są wykazują cechy myślenia charakterystyczne dla obu półkul mózgowych w równym stopniu. Najlepszy rezultat działania, także uczenia się, uzyskamy wtedy, kiedy obie półkule mózgowe współdziałają, są zsynchronizowane. Jeśli wiadomo, że…

 

prawa półkula mózgu dominuje przy:

 
   

 

lewa półkula mózgu dominuje przy:

 

rytmie organizmu, postrzeganiu przestrzeni,

Gestalcie, czyli obrazie całości, wyobraźni, marzeniach, kolorach, postrzeganiu rozmiarów

 

słowach, logice, liczbach, hierarchii, linearności, analizie, katalogowaniu, szczegółach

to wykonując pewne zadania aktywizujemy jedną lub drugą półkulę – lub obie jednocześnie:

wyobraź sobie i opisz… połącz obrazki w logiczną opowieść… słowo połącz z rytmem i ruchem – czyli zaśpiewaj i zatańcz… wypisz swoje skojarzenia…i wiele innych.

 

Wyszukała M.Maćkowiak, źródło www. www.sp17.net.pl