wykleci

Dnia 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli tych, którzy po wojnie walczyli z narzuconym Polsce reżimem komunistycznym. Dla upamiętnienia walczących o wolną Polskę, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie Żołnierze Wyklęci – „Niepokorna, Niezłomna, Wyklęta – Inka oczami dzisiejszych uczniów”. Głównym celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, propagowanie i pogłębianie najnowszej wiedzy historycznej, inspirowanie i zachęcenie młodych ludzi do podjęcia samodzielnych studiów nad przeszłością. Uczniowie wykonali prace plastyczne oraz lapbooki na temat życia i działalności Danuty Siedzikówny,– Inki. Wzięli również udział w podsumowaniu projektu, który odbył się w Konińskim Domu Kultury.
Oprac., zdj. A. Czechowska

1111 RZOLNIERZE