centruym bajki

Europejskie Centrum Bajki

im. Koziołka Matołka w Pacanowie

zaprasza

dzieci w wieku 6-13 lat do udziału

w konkursie plastycznym

„Moja ulubiona postać bajkowa”.

 Zadaniem uczestników jest:

wykonanie pracy plastycznej, w formie płaskiej, wykonanej w dowolnej technice, przedstawiającej swoją ulubioną postać bajkową.

 Prace powinny spełniać następujące kryteria:

– praca plastyczna: forma papierowa, płaska (nie elektroniczna),

– każdą pracę należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, adres i numer telefonu – prace podpisują dzieci.

Ocenie podlegać będą:

– ciekawy pomysł,

– interesujący opis lub wykonanie.

 Do każdej pracy prosimy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie (do pobrania u p. M.Maćkowiak). Organizator planuje przyznanie trzech nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca oraz 5 wyróżnień w postaci książek.

Prace należy oddać do dnia 24 września do p. M. Maćkowiak sala 19b lub wychowawców kl. I i II.

 Warto zajrzeć:   www.stolica-bajek.pl