Podsumowanie konkursu „MOJA ULUBIONA OPOWIEŚĆ BIBLIJNA” Dnia 31 marca w czasie rekolekcji wielkopostnych dla dzieci odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Moja ulubiona opowieść biblijna”. Celem konkursu było: wdrażanie w lekturę Pisma św., kształtowanie umiejętności odbioru i plastycznej prezentacji wybranych tekstów biblijnych, wzbudzanie wrażliwości artystycznej. Uczniowie poznawali opowieści biblijne i wykonywali prace plastyczne wybranej sceny z Nowego lub Starego Testamentu. Przedstawiano stworzenie świata, śmierć Pana Jezusa na krzyżu, nauczanie Jezusa, przypowieść o uciszeniu burzy, o siewcy i wiele innych. W konkursie wzięło udział 36 uczniów z klas I – V . Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie upominki. Laureaci nagrody książkowe ufundowane przez ks. proboszcza Sławomira Majdeckiego. Prace można obejrzeć w kościele parafialnym.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie.