Międzynarodowy Dzień Tolerancji święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku, przy czym Międzynarodowy Rok Tolerancji (1995) został ustanowiony przez Zgromadzenie w 1993 z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa. Obchody Dnia Tolerancji były obchodzone także w naszej szkole. Uczniowie przebrani byli za dzieci z różnych narodowości, wykonali plakaty o tolerancji i równości, szacunku. Na koniec wszyscy uczniowie przylepili swoją odrysowaną dłoń z ze swoim imieniem.

atoler1

atoler2

atoler3